Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Бокал-С, от една страна, и от друга страна, клиенти на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейни www.tochici.bg и www.tochici.com (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите "Общи условия". 

 

І. Договора за продажба от разстояние. Страни.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.tochici.bg има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. София, на български език. 

(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а Бокал-С получи цената.

Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

(2) Доставчик по Договора е Бокал-С, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания търговско дружество с фирма "Бокал-С " ЕООД,

ИД №: 203 625 112 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Будапеща 65, Бокал-С ЕООД е регистриран администратор на лични данни.

 

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка през сайта на Бокал-С може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.

(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.

(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.

(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена.  Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.

(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система на Бокал-С.

(7) Полето "Бърза поръчка" позволява покупка на един брой артикул от един вид. Ако желаете да закупите повече артикули и в по-голямо количество от 1 брой, моля използвайте " количката", с натискане на бутона "купи", който прибавя артикулите, можете да видите горния  десен ъгъл на сайта, за да проверите своята '' количка''.

Чл.5. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден, с изключение на събота и неделя и дните на официалните празници в Република България.

Чл.6. След обработване на поръчката Бокал-С се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка. За да сте сигурни, че поръчката Ви е приета успешно, моля проверете електронната си поща, на която трябва да сте получили писмо с подробности. Ако не сте получили такова има вероятност да сте написали грешна електронна поща или поръчката Ви да не е приета, моля свържете се с нас на посочените координати за уточнение.

Чл.7. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката като максималният срок за доставка е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

Чл.8. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност). Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си.

(2) Цената за доставката е 4.20 лв за поръчки под 100 лв и безплатна за поръчки над 100 лв за цялата страна.

(3) Бокал-С запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

Чл.9. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:

а) Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера
б) По банков път: чрез банков превод в указаната от Бокал-С  банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на получената поръчка съгласно чл. 6 от настоящите Общи условия. Плащането се счита за изпълнено със заверяване банковата сметка на Бокал-С. Цената на самата доставка се плаща отделно на куриера при получаване на доставката.

(2) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай че в срока по предходната алинея не постъпи цялата дължима сума.

(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.

Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

 

III. Основни права  и задължения на всяка една от странитепо договора за продажба от разстояние

Чл.12. Права и задължения на Бокал-С:

а) Бокал-С се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на Бокал-С.

б) Бокал-С се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Бокал-С или на негов представител на покупната цена на конкретната стока.

в) Бокал-С се задължава да достави в срок заявената за покупка стока.

г) Бокал-С не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Бокал-С, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

д) Бокал-С има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. Бокал-С не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове;

 

Чл.13. Права и задължения на Клиента:

а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;

б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;

в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;

г) Клиентът може да върне поръчката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на  сумата от страна на Бокал-С се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.

д) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на Бокал-С, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на Бокал-С на посочения на сайта телефон за връзка.

е) Клиентът е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава Бокал-С да  проверява тяхната достоверност.

 

IV. Съхраняване на информация и защита на личните данни

Чл. 14. (1) Клиенът дава изрично съгласие на Бокал-С да съхранява информация или получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на Клиента - „бисквитки” (cookies), представляващи малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация.

(2) Целите на съхраняваната информация и целите на достъпа до съхраняваната информация са по предходната алинея са, както следва:

т.1. - идентификация на Клиента при влизане и използване в сайта

т.2. – достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта

т.3. – създаване, поддържане, преглед и архив  минали и текущи поръчки

(3) Целите на обработването на информацията по ал.1 са както следва:

т.1. – предотвратяване на злоупотреба с идентификация на Клиента при влизане и използване на сайта

т.2. – подобряване на маркетинга на предоставената услуга, статистика на реализирани продажби

т.3. – анализ на функционалността на сайта относно времето за престояване на даден Клиент в него

(4) Бокал-С осигурява на Клиента възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни - „бисквитки” (cookies).

(5) Бокал-С има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай че, Клиентът не е възразил.

Чл. 15. (1) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Клиентът предоставя своите лични данни, като Бокал-С  се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Клиента.

(2) Предоставената от Клиента информация не се представя на трети лица.

Чл. 16. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд.

 

Бокал-С си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.

icon

За поръчка на по-голям брой артикули от този продукт, моля свържете се с нас на телефон 0882 46 18 68