Декларация-съгласие за обработка на лични данни

 

С настоящата декларация се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани от "Бокал-С" ЕООД с ЕИК 203625112, за предлагане на стоки и услуги от физическите и електронни магазини на фирмата, както и получаване на информация в тази връзка.

 

Съгласието за обработка на лични данни е валидно една година след отказа за ползване на клиентската карта за отстъпка.

 

Съгласието ми за обработката на лични данни е свободно изразено и не е обвързано с предоставянето на услуга или каквато и да е моя зависимост от "Бокал-С" ЕООД.

 

С настоящата декларация се съгласявам личните ми данни при необходимост да бъдат предоставяни на следните получатели, които изпълняват услуги за посочените по-горе цели:

 

 • СПИДИ АД – куриерски услуги
 • ГРАЙНД УЕБ СТУДИО ООД – поддръжка на електронен магазин
 • Балкан Сървисис ООД– софтуерна поддръжка на информационна система
 • СуперХостинг.БГ – хостинг услуги
 • mailChimp – изпращане на електронни съобщения

Информиран/а съм, че обработката на личните данни е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и имам право на:

 • достъп до личните данни, които се обработват
 • коригиране на личните данни
 • ограничаване на обработването на личните данни
 • възражение срещу обработването на личните данни
 • блокиране на обработката на личните данни или изтриването им
 • преносимост на личните данни.

Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Обработването на личните ми данни, преди оттегляне на съгласието, се счита за законосъобразно.

Информиран/а съм, че при нарушение на обработката на личните ми данни, имам право да подам жалба до Комисията за Защита на Личните Данни (https://www.cpdp.bg/).

 

Версия 1.2 код 300-01

 

С настоящото уведомление, Бокал-С ЕООД, ЕИК 203625112, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, Община Столична, район Сердика, ул. «Будапеща» № 65, office@tochici.bg 0887 933 089 предоставя информация за обработка на Вашите лични данни във връзка с получаване на стоки, услуги и информация от магазините на фирмата.

 

Лични данни, които Бокал-С ЕООД обработва

Категориите лични данни, които се обработват са:

 • Имена
 • Адрес
 • Телефон
 • Имейл

В магазните се осъществява видеонаблюдение.

 

Основание за обработка на личните данни

Обработването на личните Ви данни е необходимо за:

 • изпълнение на поръчки/договори във връзка с предоставянето на стоки и услуги;
 • предоставяне на информация за стоки и услуги, след Ваше съгласие;
 • изпълнение на законови задължения на Бокал-С ЕООД
 • защита на легитимни интереси на Бокал-С ЕООД за опазване на имущество и сигурността на клиентите.

 

Цели на обработката на Вашите лични данни

Целите на обработка на личните Ви данни са свързани с предоставяне на стоки и услуги от магазините, а именно:

 • Поръчка на стоки и услуги през интернет магазин или на място
 • Получаване на стоки чрез фирма за куриерски услуги
 • Плащането на стоки и услуги чрез банков превод
 • Финансов и счетоводен отчет необходим на Бокал-С ЕООД
 • Информация за стоки и услуги за клиента
 • Опазване на имущество и сигурност на клиенти и служители

 

Получатели на Вашите личните данни

Бокал-С ЕООД спазва поверителност на личните Ви данни, съблюдавайки законовите изисквания, и ги разкрива само в случаите, когато:

 • това е в интерес на субекта на данните
 • при защита на легитимни интереси на Бокал-С ЕООД
 • се прави пред държавни институции, имащи право на това.

В процеса на предоставяне на стоки и услуги, Бокал-С ЕООД може да разкрие личните Ви данни пред получатели, които изпълняват услуги за посочените по-горе цели. Тези получатели на лични данни имат споразумение с Бокал-С ЕООД за опазване на личните Ви данни.

Категориите получатели на лични данни са фирми, които предоставят:

 • Куриерски услуги
 • Счетоводни услуги
 • Софтуерни услуги и поддръжка на е-магазин
 • Охрана и видеонаблюдение.

 

Срок за обработка на личните данни

Срокът на обработка на личните данни зависи от основанието и целите, но не може да бъде по-дълъг от една година след отпадане на правните основания за обработка.

 

Права на субекта на данните

Обработката на личните Ви данни е в съответствие с българското и европейско законодателство и Вие имате право на:

 • достъп до личните данни, които се обработват
 • коригиране на личните данни
 • ограничаване на обработването на личните данни
 • възражение срещу обработването на личните данни
 • блокиране на обработката на личните данни
 • изтриването на личните данни Ви данни („правото да бъдеш забравен”)
 • преносимост на личните данни.

Ако сте дали съгласие, можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични Ви данни по всяко време. Обработването на личните Ви данни, преди оттегляне на съгласието, се счита за законосъобразно.

Ако считате, че са нарушени Вашите права при обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Комисията за Защита на Личните Данни (https://www.cpdp.bg/).

icon

За поръчка на по-голям брой артикули от този продукт, моля свържете се с нас на телефон 0882 46 18 68